اقامت دائم اتریش

آینده در دستان توست

اقـــامت دائــم و مــــوقت

زندگـی نــــو

آدرس پستی

آریا شهر- بلوار فردوس شرق - خیابان ولیعصر

الزامات سرمایه گذاری برای مهاجرت به اتریش
 سرمایه گذاری در نظر گرفته شده شما شامل انتقال پایدار مبلغ سرمایه گذاری به اتریش به میزان حداقل ۱۰۰٫۰۰۰ یورو باشد.
یا
 سرمایه گذاری در نظر گرفته شده شما باعث ایجاد مشاغل جدید یا ایجاد شغل موجود در اتریش شود.
به طور کلی سرمایه گذاری شما باید سود اقتصادی را برای اتریش (یا به عبارت دیگر منطقه محل اقامت برنامه ریزی شده شما) به ارمغان بیاورد. ارزیابی این معیارها برای هر مورد بصورت جداگانه انجام می شود.

– این ۱۰۰٫۰۰۰ یورو سرمایه گذاری واقعی است .
– شما باید سهمی به اندازه کافی داشته باشید که طبق قانون، خود اشتغال به حساب بیایید. این سهم به طور دقیق تعریف نشده است اما توصیه می شود ۵۰٪ از سهام را برای احراز معیارهای قانونی داشته باشید.
– هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، اخذ مجوز اقامت احتمال بیشتری دارد. ۱۰۰،۰۰۰ یورو حداقل میزان سرمایه گذاری است. توصیه می شود برای تضمین پذیرش از طرف دولت اتریش، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهید.
– لازم نیست قبل از دریافت اجازه اقامت، سرمایه گذاری کنید. بعد از بررسی درخواست شما و دادن اجازه، از شما خواسته می شود که سرمایه گذاری را انجام دهید و پول خود را به اتریش منتقل کنید.
– اولین اجازه اقامت به مدت ۲ سال صادر می شود.
– بعد از گذشت دو سال در صورت کسب شرایط لازم، مجوز اقامت ۳ ساله دریافت خواهید کرد.
– پس از گذشت ۵ سال، واجد شرایط درخواست کارت اقامت دائم هستید.
– بعد از گذشت ۶ سال، واجد شرایط درخواست تابعیت اتریش هستید (مشروط بر اینکه ضوابط قانونی شهروندی را رعایت کنید).
– اجازه اقامت برای سرمایه گذاران شامل خانواده سرمایه گذار (همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال) است.
– اعضای خانواده شما دسترسی کامل به بازار کار اتریش خواهند داشت.