دعوت اکسپرس اینتری از ۶۰۰۰ نفر داوطلب با امتیاز حداقل ۴۱۷

اشتراک گذاری در

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email

روز گذشته، ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ اداره مهاجرت کانادا در دور جدید دعوتها از ۶۰۰۰ داوطلب کلاس تجربه کانادایی برای درخواست اقامت دائم دعوت کرد. در مقایسه با CEC قبلی تعداد ۱۰۰۰ دعوت بیشتر صادر شده و حداقل امتیازی که اداره مهاجرت کانادا در نظر گرفته در مقایسه با قبل ۱۵ امتیاز کمتر شده است.

این دومین قرعه کشی بزرگ در تاریخ اکسپرس اینتری است و سه قرعه کشی بزرگ همگی در چند ماه اخیر اتفاق افتاده است تا کاهش مهاجرت به کانادا (به علت همه گیری کرونا) در ۲۰۲۰ جبران شود. رکورد قبلی دعوت ۵۰۰۰ اقامت دائم بود که با دعوت ۲۷۳۳۲ داوطلب در ۱۳ فوریه شکسته شد. در قرعه کشی امروز داوطلبانی که حداقل امتیاز ۴۱۷ را داشتند چنانچه تا قبل از یکم مارس پروفایل اکسپرس اینتری خود را تحویل داده بودند دعوت میشدند. دیوید کوهن وکیل ارشد کمپل کوهن میگوید ” این قرعه کشی نشان می دهد که اداره مهاجرت کانادا تا چه اندازه به وعده پذیرش ۴۰۱۰۰۰ تازه وارد در سال جاری برای حمایت از رشد اقتصادی کانادا متعهد است”.