برنامه کبک برای افزایش جذب مهاجرین

اشتراک گذاری در

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email

مسئولین مهاجرت استان کبک اخیرا اعلام کرده اند که با بیرون آمدن این استان از بحران فعلی همه گیری کرونا باید برای جبران کمبود شدید نیروی کار دست به کار شد و راه را برای جذب مهاجرین تازه وارد باز کرد. پیش از این با وجود تلاش کارفرمایان برای جذب نیروی کار جدید دولتمردان این استان تصمیمی بر جذب مهاجرین جدید نداشتند ولی در این مقطع کمبود شدید نیروی انسانی و مهاجرین إحساس می شود و همگان را بر آن داشته تا راه ورود را بر مهاجرین جدید هموارتر کنند. در صورتی که تمایل دارید امکان مهاجرت شما به کانادا بررسی شود فرم زیر را پر کنید تا متخصصان ما در مجموعه زندگی نو در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.