ویـزای اقامت موقت کانادا

خدمت ویژه مجموعه مهاجرتی زندگی نو

ویزای تحصیلی

اخذ پذیرش از معتبرترین دانشگاهها و مراکز آموزشی کانادا و سایر کشورها

اقامت دائم کانادا

اخذ اقامت دائم کانادا از روش های مختلف متناسب با شرایط شما با کارشناسان مجموعه زندگی نو

اخذ گذرنامه ترکیه

اخذ اقامت دائم و شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک با کارشناسان مجموعه مهاجرتی زندگی نو

خدمات شرکت مهاجرتی زندگی نو

توضیحات دکتر میر سیاح در مورد خدمات گروه مهاجرتی زندگی نو

اقامت دائم اتریش

اخذ اقامت اتریش از طریق سرمایه گذاری با کارشناسان مجموعه مهاجرتی زندگی نو

اقامت دائم استرالیا

اخذ اقامت دائم استرالیا از طریق سرمایه گذاری با کارشناسان مجموعه مهاجرتی زندگی نو

زندگی نـــــو شما را میسازیم