+۹۸ (۲۱) ۴۴۲۸۷۵۳۶ +۹۸ (۲۱) ۴۴۲۸۷۵۰۳ کانال تلگرام ما RSS

خدمات مهاجرت


اخذ اقامت کانادا و مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک

سرمایه گذاری کبک یکی از مطمئن ترین روشهای اخذ اقامت دائم کانادا و مهاجرت به این کشور است. برنامه مهاجرت کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک برای متقاضیان واجد شرایط

برتری های مهاجرت به کانادا در مقایسه با سایر کشورها

کشور کانادا یکی از ایمن ترین کشورجهان جهانی ضریب خشونت ومیزان آلودگی هوا ومحیط زیستی دراین کشور بسیار پایین است رفت وآمد راحت‌تربه ایران درمقایسه با کشور آمریکا

مهاجرت به کانادا از طريق خويشاوندي

برای مهاجرت همسر و فرزندان اولین اقدام اسپانسر نمودن ایشان است اعضای خانواده آزمایشهای پزشکی مورد نظردولت کانادا را انجام داده و گواهی عدم سو پیشنه ارائه نمایند

مهاجرت به کانادا از طريق استان نیوبرانزویک

مهاجرت استان نیوبرانزویک، جذب نیروی کار متخصص که بتوانند با سرمایه گذاری در این استان ایجاد اشتغال کنند. برنامه مهاجرتی این استان به دو گروه تقسیم می شود